ADRES

226, rue La Fayette  75 010 PARIS - FRANCJA

T. (+48) 9 53 02 69 01  -  F. (+48) 9 56 26 12 19 

contact@ap-archi.fr

BIURO 

AP ARCHITECTES, zostało założone w 2012 przez dwóch doświadczonych architektów - Izabele ABRATANSKA i Raphael’a PHILIPPE.

Izabela, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej która ukończyła w 2008 roku, stypendystka programu ERASMUS w L’Ecole Boulle w Paryżu w specjalizacji architektura wnętrz, posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu architekta HMONP nadane przez Ecole Paris Val de Seine.


Raphael, absolwent École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais która ukończył w 2006 roku. W czasie studiów odbył wymianę na Uniwersytecie Lincoln Nebraska w Stanach Zjednoczonych. Od 2009 do 2014 r. wykładowca w prestiżowej szkole architektury Paris Malaquais. 

AP architectes rozwija swoja działalność i poszerza swoja ekspertyzę biorąc udział w licznych konkursach, pracując nad projektami budynków użyteczności publicznej typu: domy seniora, szkoły, kliniki oraz projektami domów jednorodzinnych oraz budownictwa mieszkaniowego i architektury wnętrz.


W zależności od wymagań projektu, współpracuje z partnerami z branży budowlanej (inżynierami budowlanymi, instalatorami, akustykami, kosztorysantami
budowlanymi itp.) tworząc prawdziwie interdyscyplinarne środowisko pracy, które charakteryzuje entuzjazm i zaangażowanie niezależnie od skali projektu. Dzięki takiemu modelowi, biuro zyskało solidna pozycje na rynku budowlanym we Francji.


Nowe wyzwania architektoniczne i urbanistyczne związane ze zrównoważonym rozwojem są w pełni uwzględnione w podejściu pracowni do ekologii i środowiska a refleksja dotycząca funkcjonalności towarzyszy im w codziennej praktyce. Cecha wyróżniającą architektów AP jest ich otwartość i wzajemny szacunek w kontaktach z klientami oparty na dwustronnym dialogu. Od 2015 r. pracownia specjalizuje się również w pełnieniu odpowiadzialności ‘architekta kamienic czynszowych/ spółdzielczych’ na terenie miasta Paryża.


SARL AP ARCHITECTES capital 8000€
SIRET : 811 293 984 00019 RCS Paris - NAF 7111Z
Inscription Ordre des Architectes IdF n° S 17395
Inscription MAF : 262216/T/10